Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp cho các em hệ thống tài liệu đầy đủ để các em tự tin ôn tập và vượt qua kỳ thi THPTQG. Bài giảng được biên soạn theo mức độ dễ, trung bình rồi nâng lên khó. Các kiến thức đều được trình bày dễ hiểu, giúp các em học sinh nắm bắt các nội dung nhanh hơn. Và qua mỗi bài giảng như vậy, sau khi đã cùng các thầy chinh phục phần lý thuyết và bài tập, bản thân các em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

Điểm nhấn của khóa học chính là 10 bài giảng phát triển năng lực, hướng dẫn tư duy và đưa ra nhiều thách thức để các em vượt qua và tiến bộ.


NỘI DUNG KHÓA HỌC

• 8 chuyên đề bao quát toàn bộ chương trình lớp 12 môn VẬT LÝ

• 76 video bài giảng bài giảng giúp các em nắm vững kiến thức môn VẬT LÝ

• 19 đề trắc nghiệm kiểm tra online có video hướng dẫn sửa.

• Hơn 800 bài tập tự luận và trắc nghiệm có lời giải chi tiết.

Chúc các em có những giờ học thú vị, bổ ích và hiệu quả qua sự dẫn dắt của Thầy HOÀNG CƯỜNG!

Nội dung khóa học

HỢP TÁC GIỮA THẦY HOÀNG CƯỜNG VÀ HOCSIEUTOC.VN
 Video hợp tác Thầy Hoàng Cường và Hocsieutoc (02:03)
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ
 Bài 1: Đại cương dao động điều hòa - Phần 1: Phương trình (15:08)
 Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 2: Phương trình vận tốc (10:22)
  Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 3: Phương trình gia tốc (16:24)
 Bài 1: Đại cương về dao động điều hòa - Phần 4: Bài tập (05:42)
  Bài 2: Con lắc lò xo - Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc (11:39)
  Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 2: Chiều dài con lắc lò xo (14:23)
  Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 3: Chiều dài max - min (19:01)
 Bài 2 Con lắc lò xo - Phần 4: Bài tập tổng hợp (08:09)
  Bài 3: Con lắc đơn - Phần 1: Chu kỳ, Tần số, Tần số góc (12:31)
 Bài 3: Con lắc đơn - Phần 2: Phương trình dao động điều hòa (13:26)
  Bài 3: Con lắc đơn - Phần 3: Vận tốc con lắc đơn (08:51)
  Bài 3: Con lắc đơn - Phần 4: Lực căng dây (09:44)
 Bài 3: Con lắc đơn - Phần 5: Năng lượng trong dao động (10:11)
 Bài 3: Con lắc đơn - Phần 6: Sự thay đổi của chu kì con lắc đơn (05:49)
 Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 1: Lý thuyết tổng hợp dao động điều hòa (10:17)
  Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 2 (07:09)
  Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 3 (07:15)
 Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 4 (08:33)
 Bài 4: Tổng hợp dao động điều hòa - Phần 5 (08:44)
 Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 1 (11:08)
  Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 2 (11:40)
  Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 3 (08:18)
  Bài 5: Ứng dụng vòng tròn lượng giác - Phần 4 (13:12)
  Bài 6: Chữa đề thi đại học phần dao động - Phần 1
 Bài 6: Chữa đề thi đại học phần dao động - Phần 2
  Bài 6: Chữa đề thi đại học phần dao động - Phần 3
CHƯƠNG 3: ĐIỆN XOAY CHIỀU
 Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 1 (11:11)
  Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 2 (11:12)
  Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 3 (09:50)
  Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 4 (11:10)
 Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 5 (18:58)
  Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 6 (21:49)
  Bài 1: Đại cương về mạch RLC - Phần 7 (13:13)
  Bài 2: Công suất trong mạch RLC - Phần 1 (11:15)
  Bài 2: Công suất trong mạch RLC - Phần 2 (16:35)
  Bài 2: Công suất trong mạch RLC - Phần 3 (12:32)
 Bài 3: Giản đồ vectơ- Phương pháp vectơ trượt (42:30)
 Bài 4: Từ thông và suất điện động (21:09)
 Bài 5: Mạch có R thay đổi - Phần 1 (10:18)
 Bài 5: Mạch có R thay đổi - Phần 2 (13:15)
 Bài 5: Mạch có R thay đổi - Phần 3 (14:25)
 Bài 5: Mạch có R thay đổi - Phần 4 (16:32)
 Bài 5: Mạch có R thay đổi - Phần 5 (12:05)
 Bài 6: Mạch có L thay đổi - Phần 1 (06:49)
 Bài 6: Mạch có L thay đổi - Phần 2 (14:13)
 Bài 6: Mạch có L thay đổi - Phần 3 (07:20)
 Bài 6: Mạch có L thay đổi - Phần 4 (07:57)
 Bài 7: Mạch có omega thay đổi - Phương pháp hệ số tỷ lệ Phần 1 (09:45)
 Bài 7: Mạch có omega thay đổi - Phương pháp hệ số tỷ lệ Phần 2 (12:56)
 Bài 8: Mạch có omega thay đổi Phần 1 (17:46)
 Bài 8: Mạch có omega thay đổi Phần 2 (15:27)
 Tài liệu - Bài tập luyện tập chương 3

Đăng ký khóa học

Vượt qua chuyên đề nền tảng Vật Lý 12

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký