Video giới thiệu

Giới thiệu khóa học

Bí quyết xây dựng hệ thống tuyển sỉ tự động trên Internet

Nội dung khóa học

Chương 3 : Các bước bán hàng từ trái tim
  Bước 1: Tạo thiện cảm ngay 3s đầu tiên (25:09)
 Bước 2: Đặt câu hỏi tìm hiểu vấn đề khác hàng (16:51)
 Bước 3: Đặt câu hỏi và tư vấn về nguyên nhân khách hàng gặp phải vấn đề (15:51)
 Bước 4: Đặt câu hỏi khơi dậy mong muốn thực sự của khách hàng ngay bây giờ (23:55)
 Chốt thử lần 1 (04:11)
 Bước 5: Đặt câu hỏi để khách hàng tự nói ra khao khát thầm kín của họ, chốt thử lần 2 (19:18)
 Bước 6: Giúp khách hàng trải nghiệm sự thay đổi, sung sướng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ trong tưởng tượng và neo lại cảm xúc (08:02)
 Bước 7: Đặt câu hỏi về những giải pháp mà khách hàng đã sử dụng và tìm ra khoảng trống, điểm chưa hài lòng (10:45)
 Bước 8: Trình bày USP của sản phẩm/dịch vụ của mình có thể giải quyết được điểm chưa hài lòng (07:07)
 Bước 9: Trình bày giá (so sánh với một sản phẩm/dịch vụ tương tự để thấy sự khác biệt về giá tương ứng với chất lượng) (20:49)
 Bước 10: Nghệ thuật biến lời từ chối của khách hàng thành đơn hàng (12:45)
 Bước 11: Tổng kết và chốt đơn hàng. (08:54)
 Bước 12: Theo sát khách hàng cho tới khi tiền được chuyển tới tay mình (04:46)
 Bước 13 : Chăm sóc khách hàng từ trái tim và upsale ngay khi khách hàng nhận hàng (04:45)
  Bước 14 Biến khách hàng thành khách hàng VIP và sau đó chăm sóc trọn đời (04:22)
 Bài 15 : Tổng kết (10:22)

Đăng ký khóa học

Tuyển sỉ tự động trên internet

4,990,000 đ
12 tháng
Đăng ký