Giới thiệu khóa học

Tăng tốc luyện đề môn Lý 2020. Khóa học giúp các em hoàn toàn tự tin về môn Lý sau khi luyện xong 15 đề chuẩn cấu trúc của Bộ GDĐT

Nội dung khóa học

Chương 1: Phương pháp luyện đề môn Lý
 Phương pháp luyện đề môn Lý hiệu quả

Đăng ký khóa học

Tăng tốc luyện đề môn Lý

799,000 đ
12 tháng
Đăng ký