Giới thiệu khóa học

Khóa học SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO HỖ TRỢ GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT do cô Bùi Mai Anh giảng dạy gồm

- Các nội dung kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12,

- Được cô giảng dạy bằng nhiều phương pháp giúp học sinh hiểu bài dễ nhất, nhanh nhất

- Khóa học liên tục cập nhật, bổ sung để đáp ứng với dạng bài mới.

Nội dung khóa học

Giới thiệu các chức năng cơ bản của máy tính CASIO và VINACAL
 23 kĩ thuật sử dụng máy tính cầm tay CASIO và VINACAL
Lớp 10 - Bài 2: Tính giá trị của hàm số tại một điểm
 Câu 1, 2 (02:06)
 Câu 3, 4 (02:40)
 Câu 5, 6, 7 (04:56)
Lớp 10 - Bài 3: Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến
 Câu 1 (03:40)
 Câu 2 (02:30)
 Câu 3 (02:34)
Lớp 10 - Bài 4: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
 Câu 2, 3, 4 (06:03)
 Câu 5, 6, 7 (07:08)
 Câu 8, 9 (05:33)
 Câu 10 (03:26)
Lớp 10 - Bài 6: Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai
 Câu 1 (02:09)
 Câu 2 - 5 (11:06)
 Câu 6 - 9 (08:44)
 Câu 10 - 12 (07:42)
Lớp 10 - Bài 7: Hệ phương trình
Lớp 10 - Bài 8: Bất đẳng thức
 Câu 1, 2 (05:03)
Lớp 10 - Bài 10: Thống kê
Lớp 10 - Bài 11: Đẳng thức lượng giác
 Câu 1 (09:49)
 Câu 2 (03:43)
 Câu 3 (02:43)
Lớp 10 - Bài 12: Rút gọn biểu thức lượng giác
 Câu 1 (07:06)
 Câu 2 (03:45)
 Câu 3 (02:27)
Lớp 10 - Bài 13: Tính giá trị của một biểu thức lượng giác
 Câu 1 (05:57)
 Câu 2 (03:44)
 Câu 3 (02:22)
 Câu 4 (01:27)
 Câu 5 (01:21)
Lớp 10 - Bài 14: Biểu thức lượng giác không phụ thuộc vào biến
 Câu 1 (03:48)
 Câu 2 (01:41)
 Câu 3 (02:01)
 Câu 4 (01:36)
 Câu 5 (01:09)
Lớp 10 - Bài 15: Vectơ và các phép toán
Lớp 10 - Bài 17: Phương trình đường tròn, đường elip
Lớp 10 - Bài 18: Các bài toán về tương giao
 Câu 1 (04:33)
 Câu 2 (02:53)
 Câu 3 (03:43)
Lớp 11 - Bài 23: Các bài toán về tổ hợp
 Câu 1 (02:51)
 Câu 2 (03:00)
 Câu 3 (01:59)
Lớp 11 - Bài 25: Xác suất
Lớp 11 - Bài 26: Số hạng, số hạng tổng quát của dãy số
 Câu 1 (02:58)
 Câu 2 (02:06)
 Câu 3 (08:06)
 Câu 4 (05:41)
Lớp 11 - Bài 29: Hàm số liên tục
 Câu 1 (03:52)
 Câu 2 (02:07)
Lớp 11 - Bài 30: Đạo hàm của hàm số tại một điểm
 Câu 1-2 (02:06)
 Câu 3-4 (02:40)
 Câu 5-6-7 (04:56)
Lớp 11 - Bài 31: Đạo hàm bậc cao
Lớp 11 - Bài 32: Phương trình tiếp tuyến của một đồ thị
Lớp 12 - Bài 35: Phương trình đường thẳng đi qua cực trị của hàm số bậc ba
 Giới thiệu (05:59)
 Câu 1, 2 (02:55)
 Câu 3, 4 (04:50)
 Câu 5, 6 (04:12)
 Câu 7, 8 (04:11)
Lớp 12 - Bài 36: Cực trị của một hàm số bậc 4
Lớp 12 - Bài 38: Cực trị của hàm có dấu giá trị tuyệt đối
 Lý thuyết (04:47)
 Câu 1, 2, 3 (08:11)
 Câu 4, 5 (05:30)
 Câu 6, 7, 8 (10:35)
 Câu 9 (02:30)
Lớp 12 - Bài 40: Hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số logarit
 Câu 1 (04:50)
 Câu 2, 3 (07:21)
 Câu 4, 5 (04:37)
 Câu 6, 7 (05:25)
 Câu 8 (05:00)
Lớp 12 - Bài 41: Phương trình, bất phương trình mũ và phương trình logarit, bất phương trình logarit
 Câu 1 (05:40)
 Câu 2 (03:36)
 Câu 3 (03:09)
 Câu 4, 5 (06:24)
 Câu 6, 7 (06:16)
 Câu 8, 9 (07:35)
Lớp 12 - Bài 42: Bài toán thực tế về lãi suất ngân hàng và bài toán tăng trưởng
Lớp 12 - Bài 48: Định nghĩa và các phép toán
 Câu 1, 2, 3 (05:49)
Lớp 12 - Bài 49: Phương trình nghiệm phức
 Câu 1 - 2 - 3 (09:14)
 Câu 4, 5 (07:39)
 Câu 6 (18:04)
Lớp 12 - Bài 50: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức
 Câu 1 - 2 - 3 (17:14)
 Câu 4 - 5 (02:45)
Lớp 12 - Bài 51: Bài toán min, max với số phức
Lớp 12 - Bài 53: Bài toán về góc
Lớp 12 - Bài 54: Bài toán về thể tích
Lớp 12 - Bài 55: Vectơ và các phép toán
 Câu 1 -2 (07:50)
 Câu 3-4 (08:00)
 Câu 5-6 (07:17)
Lớp 12 - Bài 56: Phương trình mặt phẳng, đường thẳng và mặt cầu
 Câu 1 (02:36)
 Câu 2 (04:34)
 Câu 3 (03:14)
Lớp 12 - Bài 57: Bài toán về tương giao
Lớp 12 - Bài 58: Sử dụng CASIO để giải một số câu khó trong các đề thi

Tác giả

Bùi Mai Anh

Đăng ký khóa học

Sử dụng Máy tính Casio giải toán trắc nghiệm

Khóa học 1 năm dành cho các bạn 2001

600,000 đ
12 tháng
Đăng ký