Giới thiệu khóa học

Khóc học giúp bạn học giỏi môn hóa lớp 11 và chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Sự điện ly
 Lý Thuyết (09:07)
 Bài tập (40:41)
Chuyên đề 3. Nitơ – Photpho
Bài 6. Amoniac và muối amoni
 Lý thuyết (24:29)
 Bài tập (14:19)
Bài 8. Photpho
 Lý thuyết (13:26)
Bài 9. Axit photphoric và muối photphat
 Lý thuyết (10:18)
 Bài tập (10:00)
Chuyên đề 4. Cacbon - Silic
Bài 1. Cacbon và hợp chất
 Lý thuyết Cacbon và hợp chất (35:21)
Bài 2. Silic và hợp chất của silic
 Lý thuyết Siclic và hợp chất (11:34)
Chuyên đề 5. Đại cương hóa hữu cơ
Chuyên đề 6: Hidrocabon
Bài 3: Phản ứng thế của Ankan
 Lý Thuyết (07:59)
 Bài tập (41:55)
Bài 4: Phản ứng thế của Ank-1-in
 Lý Thuyết (07:41)
 Bài tập (39:32)
Bài 5: Phản ứng đốt cháy
 Lý Thuyết (05:09)
 Bài tập (56:58)

Tác giả

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải
Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội

TS Nguyễn Văn Hải đang là Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Chủ biên, tác giả của khoảng 20 đầu sách Hóa học phổ thông từ lớp 8 đến lớp 12; Giảng dạy phổ thông tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, ĐHSP Hà Nội.

Thầy Hải từng giảng dạy trên VTVCab

Đăng ký khóa học

Nâng cao lớp 11

799,000 đ
12 tháng
Đăng ký