Video giới thiệu

Khóa học giúp em:

1. Phương pháp để rút ngắn thời gian làm bài tập bằng cách loại bỏ các đáp án có khả năng cao nhất.

2. Kỹ thuật làm bài thi đạt kết quả cao nhất

3. Đối với những bạn không biết gì về Hóa mà muốn đạt 4-5 điểm thì đây là khóa học dành cho bạn

4. Đối với những bạn điểm 6-7-8 thì đây là cách để tăng thêm từ 0,5-1 điểm mà không cần biết làm bài khó.

Nội dung khóa học

Tại sao cần phải Loại bỏ 50% đáp án nhiễu
 Bài 1 (01:20:35)
 Bài 2 (43:39)
 Bài 3: Tài liệu thực hành

Đăng ký khóa học

Loại bỏ 50% đáp án nhiễu

Kỹ thuật đạt tầm 4-5 điểm ngay cả khi bạn không biết gì về Hóa

399,000 đ
3 tháng
Đăng ký