Đồng phân và công thức tổng quát - Ví dụ 1-HOCSIEUTOC.VN

Đồng phân và công thức tổng quát - Ví dụ 1

Dạng 1: ĐỒNG PHÂN & CÔNG THỨC TỔNG QUÁT

Ví dụ 1: Viết đồng phân mạch hở các anđehit có CTPT sau

a) C2H4O                                b) C3H6O                               c) C48O                                d) C510O

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận