Dạng 2: Xác định p, n , e khi biết tổng và hiệu số hạt trong nguyên tử - câu 2-HOCSIEUTOC.VN

Dạng 2: Xác định p, n , e khi biết tổng và hiệu số hạt trong nguyên tử - câu 2

Hoàn thành
0 bình luận