Giới thiệu khóa học

Dự án 1000: Giúp 1000 bạn trẻ khởi nghiệp 1000 đô

Nội dung khóa học

Bài 1: Xác định đối tượng phục vụ
 xác định đối tượng phục vụ (15:03)
Bài 2: Lựa chọn sản phẩm
 Lựa chọn sản phẩm (12:09)
Bài 3: Marketing từ trái tim
 Marketing từ trái tim (31:30)
Bài 4: Kế hoạch kinh doanh cơ bản
 Kế hoạch kinh doanh cơ bản (10:04)
Bài 5: Kế hoạch kinh doanh lãi vãi chưởng
 Kế hoạch kinh doanh lãi vãi chưởng (10:20)
Bài 6: Xây dựng mô hình kinh doanh
 Xây dựng mô hình kinh doanh (12:42)
Bài 7: 6 mô hình kinh doanh và hành động của bạn
  6 Mô hình kinh doanh và hành động của bạn (17:10)

Tác giả

Đăng ký khóa học

Dự án 1000

3,700,000 đ Đăng ký