Nội dung khóa học

Chương 3: Phương pháp chốt sale Khóa học
 Bước 0: Chuẩn bị trước khi gọi (01:41)
 Bước 1: Tạo thiện cảm, làm quen (02:41)
 Bước 2: Đặt câu hỏi tìm hiểu vấn đề khách hàng (01:59)
 Bước 3: Đặt câu hỏi và tư vấn về nguyên nhân khách hàng gặp phải vấn đề (02:26)
 Bước 4: Đặt câu hỏi khơi gợi mong muốn thực sự của khách hàng ngay bây giờ. Chốt thử lần 1 (03:40)
 Bước 5: Đặt câu hỏi để khách hàng tự nói ra khao khát thầm kín của họ, chốt thử lần 2 (02:07)
 Bước 6: Giúp khách hàng trải nghiệm thay đổi, sung sướng khi sử dụng sản phẩm , dịch vụ trong tưởng tượng và neo lại cảm xúc (03:16)
 Bước 7: Đặt câu hỏi về những giải pháp mà khách hàng đã sử dụng và tìm ra khoảng trống, điểm chưa hài lòng (01:58)
 Bước 8: Trình bày USP của sản phẩm / dịch vụ của mình có thể giải quyết được điểm chưa hài lòng (02:53)
 Bước 9: Trình bày giá so sánh (so sánh với 1 sp/dv tương tự để thấy sự khác biệt về chất lượng. (06:35)
 Bước 10: Nghệ thuật biến lời từ chối của KH thành đơn hàng (05:30)
 Bước 11: Tổng kết và chốt đơn hàng (03:05)
 Bước 12: Theo sát khách hàng cho tới khi tiền được chuyển về tay mình (03:23)
 Bước 13: Chăm sóc khách hàng và upsale ngay khi nhận hàng (02:27)
 Bước 14: Biến KH thành khách vip và chăm sóc (02:36)

Đăng ký khóa học

Bán hàng online tại nhà, không nhập hàng

686,000 đ Đăng ký