Giới thiệu khóa học

Khóa học giúp bạn thấu hiểu bản thân, đọc vị được khách hàng, giúp bạn dễ dàng thấu hiểu được khách hàng của mình cũng như người thân, từ đó bạn có thể đối xử giao tiếp một cách khéo léo và mối quan hệ được gắn bó hơn.

Đăng ký khóa học

Thần số học Pitago

Thần số học Pitago

Khóa học giúp bạn thấu hiểu bản thân, đọc vị được khách hàng, giúp bạn dễ dàng thấu hiểu được khách hàng của mình cũng như người thân, từ đó bạn có thể đối xử giao tiếp một cách khéo léo và mối quan hệ được gắn bó hơn.

499,000 đ Đăng ký