Giới thiệu khóa học

Tăng tốc luyện đề môn Lý 2020. Khóa học giúp các em hoàn toàn tự tin về môn Lý sau khi luyện xong 15 đề chuẩn cấu trúc của Bộ GDĐT

Đăng ký khóa học

Tăng tốc luyện đề môn Lý

600,000 đ
12 tháng
Đăng ký