Ví dụ 13-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 13

Ví dụ 13: Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng 5,36 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 (nung nóng), thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 3,88.                                   B. 3,75.                                   C. 2,48.                                   D. 3,92.

Hoàn thành
0 bình luận