Ví dụ 15-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 15

Ví dụ 15: Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được M2CO3, H­2O và 4,84 gam CO­2. Tên gọi của X là

A. metyl axetat.                  B. etyl axetat.                 C. etyl fomat.    D. metyl fomat.

Hoàn thành
0 bình luận