Ví dụ 14-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 14

Ví dụ 14: Khử hoàn toàn môt lượng Fe3O4 bằng H­2 dư, thu được chất rắn X và m gam H2O. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư, thu được 1,008 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 0,72.                                   B. 1,35.                                   C. 0,81.                                   D. 1,08.

Hoàn thành
0 bình luận