Ví dụ 10-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 10

Ví dụ 10: Hợp chất Y chứa các nguyên tố C, H. Đốt cháy hoàn toàn 0,56 gam Y thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối hơi của Y so với oxi 1,75. Công thức phân tử của Y là

A. C4H8.                                  B. C2H6.                                  C. CH3.                                    D. C3H8.

Hoàn thành
0 bình luận