Ví dụ 11-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 11

Ví dụ 11: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)

 A. 70,0 lít.          B. 78,4 lít.           C. 84,0 lít.           D. 56,0 lít.

Hoàn thành
0 bình luận