Ví dụ 7-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 7

 Ví dụ 7: Đun nóng hỗn hợp bột X gồm 0,08 mol Al, 0,01 mol Fe3O4, 0,01 mol Fe2O3 và 0,02 mol FeO một thời gian. Hỗn hợp Y thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Z. Thêm NH3 vào Z cho đến dư, lọc kết tủa T, đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 4,08.                B. 6,40.                C. 5,60.                               D. 9,68.

Hoàn thành
0 bình luận