Ví dụ 4-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 4

Ví dụ 4: Tiến hành crackinh ở nhiệt độ cao 11,6 gam butan. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. Đốt cháy hoàn toàn X trong khí oxi dư, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm sinh ra qua bình đựng H2SO4 đặc. Độ tăng khối lượng của bình H2SO4 đặc là

A. 18,0 gam.      B. 4,5 gam.         C. 9,0 gam.         D. 13,5 gam.

Hoàn thành
0 bình luận