Ví dụ 5-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 5

Ví dụ 5: Đốt cháy 6,86 gam bột Fe trong không khí thu được hỗn hợp rắn X gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Để hòa tan X cần dùng vừa hết 250 ml dung dịch HNO3 1,6M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Giá trị của V là

A. 0,728.              B. 2,744.              C. 2,016.              D. 1,400.

Hoàn thành
0 bình luận