Ví dụ 1-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 1

Ví dụ 1: Hòa tan hỗn hợp X gồm 0,1 mol Fe và 0,2 mol Fe3O4 vào dung dịch HCl dư được dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn Y. Giá trị của m là:

A. 25,2.                                B. 81,2.                C. 56,0.                            D. 48,0.

Hoàn thành
0 bình luận