Ví dụ 2-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 2

Ví dụ 2: Từ 6,2 kg photpho điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4 2M (hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80%)

A. 100 lít.                               B. 80 lít.                                 C. 40 lít.                                  D. 64 lít

Hoàn thành
0 bình luận