Ví dụ 6, 7-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 6, 7

Ví dụ 6: Hn hợp X gm hai kim loi kim và mt kim loi kim thổ. a tan hoàn tn 1,788 gam X o nước, thu đưc dung dịch Y và 537,6 ml khí H2  (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4  và HCl, trong đó s mol ca HCl gp hai lần s mol ca H2SO4. Trung a dung dch Y bằng dung dch Z to ra m gam hỗn hp muối. Giá trị ca m

A. 4,460.                                B. 4,656.                                C. 3,792.                                 D. 2,790.

Ví dụ 7: Dẫn V lít khí H2 (đktc) qua 16 gam Fe2O3, sau phản ứng thu được 12,16 gam chất rắn. Giá trị của V là

A. 2,240.              B. 4,480.              C. 5,376.              D. 8,960.

Hoàn thành
0 bình luận