Ví dụ 1, 2-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 1, 2

Ví dụ 1: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

A. 8,96 lít.                             B. 6,72 lít.                             C. 17,92 lít.                           D. 11,2 lít.

Ví dụ 2: a tan hoàn tn 2,43 gam hỗn hợp X gồm Mg và Zn o mt lượng va đ dung dịch H2SO4 loãng, sau phn ng thu đưc 1,12 t H2 (đktc) và dung dịch Y. Khối lưng muối trong dung dịch Y

A. 4,83 gam.                         B. 5,83 gam.                         C. 7,33 gam.                         D. 7,23 gam.

Tài liệu đính kèm:

Hoàn thành
0 bình luận