Giới thiệu khóa học

Ngồi Việt Nam - Kiếm tiền Mỹ

Đơn giản - Hiệu quả

Nội dung khóa học (3 giờ)

Chương 3: Cách thức bán hàng trực tiếp
 Bước 1: Tạo thiện cảm ngay 3 giây đầu tiên (05:33)
 Bước 2: Đặt câu hỏi tìm hiểu vấn đề khách hàng (06:27)
 Bước 3: Đặt câu hỏi và tư vấn về nguyên nhân khách hàng gặp phải vấn đề (08:45)
 Bước 4: Đặt câu hỏi khơi dậy mong muốn thực sự của khách hàng ngay bây giờ, chốt thử lần 1 (06:30)
 Bước 5: Đặt câu hỏi để khách hàng tự nói ra khao khát thầm kín của họ, chốt thử lần 2 (06:29)
 Bước 6: Giúp khách hàng trải nghiệm sự thay đổi, sung sướng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ trong tưởng tượng và neo lại cảm xúc (04:41)
 Bước 7: Đặt câu hỏi về những giải pháp mà khách hàng đã sử dụng và tìm ra khoảng trống, điểm chưa hài lòng (06:27)
 Bước 8: Trình bày USP của sản phẩm/dịch vụ của mình có thể giải quyết được điểm chưa hài lòng (03:38)
 Bước 9: Trình bày giá (so sánh với một sản phẩm/dịch vụ tương tự để thấy sự khác biệt về giá tương ứng với chất lượng) (07:36)
 Bước 10: Nghệ thuật biến lời từ chối của khách hàng thành đơn hàng (09:45)
 Bước 11: Tổng kết và chốt đơn hàng. (03:01)
 Bước 12: Theo sát khách hàng cho tới khi tiền được chuyển tới tay mình (01:04)
 Bước 13: Chăm sóc khách hàng từ trái tim và upsale ngay khi khách hàng nhận hàng (01:58)
 Bước 14: Biến khách hàng thành khách hàng VIP và sau đó chăm sóc trọn đời (09:44)
Chương 5: Hướng dẫn tham gia chương trình

Đăng ký khóa học

Ngồi Việt Nam kiếm tiền Mỹ - Cơ bản

Cách thức kiếm tiền Mỹ ngay cả khi bạn không biết nhiều về Tiếng Anh hay marketing

Cách thức kiếm tiền Mỹ ngay cả khi bạn không biết nhiều về Tiếng Anh hay marketing

1,999,000 đ
12 tháng
Đăng ký