Video giới thiệu

Giới thiệu khóa học

Khóc học giúp bạn học giỏi môn hóa lớp 11 và chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia

Nội dung khóa học (16 giờ)

BÀi 3 : pH – Chất chỉ thị axit – bazơ
 Lý Thuyết (18:41)
 Bài tập (21:28)
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
 Lý thuyết 1 : (29:21)
 Lý thuyết 2 : (22:23)
 Bài tập (17:22)
Chuyên đề 2. Nitơ – Photpho
Bài 6. Amoniac và muối amoni
 Lý thuyết (24:29)
 Bài tập (14:19)
Bài 8. Photpho
 Lý thuyết (13:26)
Bài 9. Axit photphoric và muối photphat
 Lý thuyết (10:18)
 Bài tập (10:00)
Chuyên đề 03. Cacbon - Silic
Bài 1. Cacbon và hợp chất
 Lý thuyết Cacbon và hợp chất (35:21)
Bài 2. Silic và hợp chất của silic
 Lý thuyết Siclic và hợp chất (11:34)
Chuyên đề 04. Đại cương hóa hữu cơ
Chuyên đề 05: Hidrocabon
Chuyên đề 06: Ancol- Phenol
Chuyên đề 07. Andehit - Xeton - Axit Caboxylic

Đăng ký khóa học

Nâng cao lớp 11

599,000 đ
12 tháng
Đăng ký