Giới thiệu khóa học

Giúp học sinh học giỏi môn hóa nắm chắc tất cả kiến thức

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1. Nguyên tử
Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố Hóa học – Đồng vị
 Lý Thuyết: Nguyên Tố Hóa Học - Đồng Vị (08:21)
 Bài Tập (41:52)
Bài 3. Vỏ nguyên tử
 Bài 1
 Bài 2
 Bài 3
Bài 4. Luyện tập chung
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 2. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố
Chuyên đề 3. Liên kết Hóa học
Bài 1. Liên kết hóa học - liên kết ion
 Bài 1
 Bài 2
Bài 3. Một số vấn đề nâng cao về liên kết
 Bài 1
 Bài 2
Bài 4. Luyện tập chung
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 4. Phản ứng oxi hóa – khử
Bài 1. Hóa trị và số oxi hóa
 Bài 1
 Bài 2
Bài 2. Phản ứng oxi hóa – khử
 Bài 1
 Bài 2
Bài 3. Các phương pháp cân bằng phản ứng oxi hoá – khử
 Bài 1
 Bài 2
Bài 4. Một số phản ứng oxi hoá - khử đặc biệt
 Bài 1
 Bài 2
Bài 5. Phương pháp bảo toàn electron
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 5. Ôn tập một số kiến thức Hoá học THCS
Bài 1. Một số khái niệm và công thức tính cơ bản trong Hóa học
 Bài 1
 Bài 2
 Bài 3
Bài 2. Mối quan hệ về tính chất giữa các chất vô cơ
 Bài 1
 Bài 2
Bài 3. Sơ lược một số phương pháp giải toán thường gặp
 Bài 1
 Bài 2
Bài 4. Luyện tập chung
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 6. Nhóm Halogen
Bài 1. Khái quát về nhóm Halogen
 Bài 1
 Bài 2
Bài 2. Clo và các hợp chất của clo
 Bài 1
 Bài 2
Bài 3. Flo – Brom – Iot và hợp chất
 Bài 1
 Bài 2
Bài 4. Một số dạng bài tập đặc trưng về Halogen và hợp chất
 Bài 1
 Bài 2
Bài 5. Luyện tập chung
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 7. Oxi – Lưu huỳnh
Bài 1. Oxi – Ozon - Lưu huỳnh
 Bài 1
 Bài 2
Bài 2. Các hợp chất của lưu huỳnh
 Bài 1
 Bài 2
Bài 3. Luyện tập các vấn đề Lý thuyết trọng tâm về Oxi - Lưu huỳnh và Hợp chất
 Bài 1
 Bài 2
Bài 4. Luyện tập các dạng bài tập đặc trưng về Oxi - Lưu huỳnh và Hợp chất
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 8. Tốc độ phản ứng và cân bằng Hóa học
Bài 1. Tốc độ phản ứng Hóa học
 Bài 1
 Bài 2
Bài 2. Cân bằng Hóa học
 Bài 2
 Bài 1

Tác giả

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải
Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội

TS Nguyễn Văn Hải đang là Giảng viên chính Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Chủ biên, tác giả của khoảng 20 đầu sách Hóa học phổ thông từ lớp 8 đến lớp 12; Giảng dạy phổ thông tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, ĐHSP Hà Nội.

Thầy Hải từng giảng dạy trên VTVCab

Đăng ký khóa học

Nâng cao Hóa 10

599,000 đ
12 tháng
Đăng ký