Giới thiệu khóa học

Marketing từ trái tim - Cách thức đơn giản để trái tim khách hàng của bạn TAN CHẢY, LOẠN NHỊP ngay khi gặp bạn và khao khát được bạn dẫn dắt

Nội dung khóa học

Chương 4 : Xây dựng nội dung MKT
 Bài 1 : Cách viết tiêu đề thu hút (02:56)
 1.1. Nguyên Lý - Thêm ngôn từ khách hàng (06:02)
 Cách 1: Sử dụng những từ khóa mở đầu hiệu quả (03:38)
  Cách 2: Giới hạn khách hàng (02:51)
 Cách 3: Hứa hẹn một lợi ích (05:09)
 Cách 4: Viết tiêu đề dưới dạng tin sốt dẻo (02:42)
 Cách 5: Một món đồ miễn phí (02:26)
 Cách 6: Đặt câu hỏi gây tò mò (02:26)
 Cách 7: Mở đầu bằng một chứng thực (04:02)
 Cách 8: Tiêu đề "Làm thế nào" (07:25)
 Cách 9: Dùng câu hỏi trắc nhiệm (05:22)
 Cách 10: Dùng từ "Này" và "Vì sao" trong tiêu đề (05:23)
 Cách 11: Xưng "Tôi" trong tiêu đề (03:57)
 Cách 12: Gọi tên sản phẩm trong tiêu đề (02:17)
 Cách 13: Dùng từ "Cần gấp" (01:21)
 Cách 14: Sử dụng từ "Đột phá" trong tiêu đề (01:18)
 Cách 15: Vận dụng chữ in hoa và tiêu đề (00:48)
 Cách 16: Vận dụng tốt số lượng từ cho phép (03:46)
 Cách 17: Nêu bật ưu thế (02:41)
 Cách 18: "Còn ai khác" (02:02)
 Cách 20: Thừa nhận khuyết điểm (03:16)
 Cách 21: Tập trung vào những kết quả tích cực (02:18)
 Cách 22: Cảnh báo độc giả (00:50)
 Cách 23: Cẩn thận với sự hài hước (01:51)
 Cách 24: "Dễ như trở bàn tay" (01:20)
 Cách 25: Cẩn thận với nền chữ đen trắng (01:06)
 Cách 26: Cường điệu những lợi ích (02:42)
 Cách 27: Sử dụng những khuôn mẫu kiểm chứng đã được thừa nhận (01:40)
 Cách 28: Tiết lộ một lợi ích không ngờ (01:31)
 Cách 29: Nêu những lí do (01:41)
 Cách 30: Thủ pháp Trước-Sau (01:08)
 Chú ý: Làm thế nào để thử nghiệp các tiêu đề (01:24)
 1.3. Các ví dụ thường thấy ở Việt Nam (01:58)
 1.4. Những mẫu tiêu đề hay nhất mọi thời đại (05:04)
Bài 2: Công thức viết bài bán hàng
 #2 Công thức viết quảng cáo SSS: Star. Story. Solution. (03:24)
 #3 Công thức viết quảng cáo PAS: Problem. Aggravate. Solve (14:43)
 #5 Công thức quảng cáo mà Brian Keith Voiles thường sử dụng. (08:52)
 #6 Công thức viết quảng cáo của Gary Halbert. (02:33)
 #7 Công thức viết quảng cáo ACCA. (07:14)
 #8 Công thức viết quảng cáo: Attention-Interest-Description-Persuasion- Proof-Close. (01:07)
 #9 Công thức viết quảng cáo: Interest-Desire-Conviction-Action (04:49)
 #10 Công thức viết quảng cáo: AAPPA. (01:15)
 #11 Công thức viết quảng cáo: AIU. (04:02)
 #12 Công thức viết quảng cáo: PPPP. (04:43)
 #13 Công thức viết thư quảng cáo: Star-Chain-Hook. (07:04)
 #14 Công thức viết quảng cáo: ABC Checklist. (04:39)
 #15 Công thức viết quảng cáo: String of Pearls (Chuỗi ngọc trai). (01:54)
 #16 Công thức viết quảng cáo: Cluster of Diamonds (Tổng hợp kim cương). (06:04)
 #17 Công thức viết quảng cáo: The Fan Dancer. (02:08)
 #18 Công thức viết quảng cáo: 5 phần. (04:43)
 #19 Công thức viết quảng cáo: 9 phần – công thức viết thư quảng cáo chi tiết từ Frank Egner. (03:28)
 #20 Công thức viết quảng cáo: 7 bước viết thư bán hàng của Bob Stone. (01:30)
 #21 Công thức viết thư bán hàng của Craig Clemens. (06:25)
 #22 Công thức viết thư bán hàng của JackmaDK (11:51)
 Bài 3 : Cách kể chuyện truyền cảm hứng (7 bước x 7 nguyên tắc) (17:06)
 Bài 4: Cách tạo nội dung Viral (14:58)

Tác giả

Đăng ký khóa học

Khóa học Marketing từ trái tim online

Cách thức đơn giản để trái tim khách hàng của bạn TAN CHẢY, LOẠN NHỊP ngay khi gặp bạn và khao khát được bạn dẫn dắt

Cách thức đơn giản để trái tim khách hàng của bạn TAN CHẢY, LOẠN NHỊP ngay khi gặp bạn và khao khát được bạn dẫn dắt

2,999,000 đ
12 tháng
Đăng ký