Nội dung khóa học

Chương VII: Cách thức bán hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại/Facebook
 Bước 1: Tạo thiện cảm ngay 3 giây đầu tiên (07:59)
 Bước 2: Đặt câu hỏi tìm hiểu vấn đề khách hàng (04:40)
 Bước 3: Đặt câu hỏi và tìm hiểu về nguyên nhân khách hàng gặp phải vấn đề (06:53)
 Bước 4: Đặt câu hỏi khơi dậy mong muốn thực sự của khách hàng ngay bây giờ, chốt thử lần 1 (05:31)
 Bước 5: Đặt câu hỏi để khách hàng tự nói ra khao khát thầm kín của họ, chốt thử lần 2 (08:44)
 Bước 6: Giúp khách hàng trải nghiệm sự thay đổi, sung sướng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ trong tưởng tượng và neo lại cảm xúc (07:13)
 Bước 7: Đặt câu hỏi về những giải pháp khách hàng đã sử dụng và tìm ra khoảng trống, điểm chưa hài lòng (09:11)
 Bước 8: Trình bày USP của sản phẩm/dịch vụ của mình có thể giải quyết được điểm chưa hài lòng (02:47)
 Bước 9: Trình bày giá (so sánh với một sản phẩm/dịch vụ tương tự để thấy sự khác biệt về giá tương ứng với chất lượng) (15:37)
 Bước 10: Nghệ thuật biến lời từ chối của khách hàng thành đơn hàng (10:41)
 Bước 11: Tổng kết và chốt đơn hàng (01:52)
 Bước 12: Theo sát khách hàng cho đến khi tiền được chuyển tới tay mình (01:59)
 Bước 13: Chăm sóc khách hàng và upsale ngay khi khách hàng nhận hàng ngay khi khách hàng nhận hàng (01:55)
 Bước 14: Biến khách hàng thành khách hàng VIP và sau đó chăm sóc chọn đời (02:21)

Đăng ký khóa học

KTM 319 - Ngồi Việt Nam Kiếm Tiền Mỹ

Khóa tiêu chuẩn

14,999,000 đ Đăng ký