Giới thiệu bộ đề 9 điểm môn Hóa

Bộ đề 9 điểm Hóa học dành cho các bạn mục tiêu 9+

Đây là bộ đề dạng PDF. Các em tải về, in ra và làm theo đúng phương pháp 30s. Sau 10 đề sẽ có thành tựu là tự tin với bất kỳ đề thi nào đặc biệt phần từ 9 trở lên.


Đăng ký khóa học

Bộ 10 đề 9 điểm môn Hóa

200,000 đ
12 tháng
Đăng ký