Video giới thiệu

Chia sẻ của Nguyễn Hoàng Giang - 9,8 Hóa - 28.5 điểm kì thi THPT Quốc Gia

Bạn Lưu Thiện Nhân - Từ mất gốc lên 10 điểm Hóa

Cảm nhận học viên

Danh sách các anh chị hỗ trợ các em học sinh (Đội nhóm Lion Team)

Chị Phương Quỳnh - Chuyên gia tâm lý

Chị Phương Quỳnh rất hiểu tâm lý các em học sinh và giúp đỡ các em bằng cả trái tim. Chị cũng đang là sinh viên nên chị hiểu được những khó khăn trong quá trình học tập cũng như là những tâm tư của các em, giúp các em tháo gỡ và tự tin học tập.

Link Facebook:

Fb.com/profile.php?id=100007676167965

Chị Nhi - Mạnh mẽ và tình cảm

Chị Nhi là một chị gái rất mạnh mẽ và tình cảm với các em học sinh. Chị đã tư vấn phương pháp học giúp nhiều bạn lấy gốc và đỗ đại học

Link facebook: https://www.facebook.com/chinhihocsieutoc.vn

Anh Chí Đỗ

Anh Chí là học trò cũ và là một người tư vấn cho các em cách học tốt nhất phù hợp với bản thân

Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100040441531595